Herdla Naturreservat

Tur til Herdla
Naturreservat

Helt nord på Askøy,
ligger Herdla, en flat og grønn øy som er svært ulik resten av området. I dette området ligger Naturreservatet med våtmark, strender og vadeområde. Dette området er på 3,1 kvadratkilometer og blei freda i 1985. Fra Bergen sentrum, er det fire mil ut til parkeringen. Det er en smal envegskjørt bru ut til øya og parkeringen ligger enden av vegen. No er du i begynnelsen av reservatet.

Eit rikt fugleområde i Hordaland

Turen starta kl 06:00 om morgonen den 8. mars – fra Bergen. Kamera,
gode kled og termos var med. Sur, kald nordavind møtte deg når ein steig ut avbilen. På med varme hansker , hue og god dynjakke. Dagen begynte å lysne og blå himmel med raskt værskifte i kraftig nordlig bris. Stien tok deg ned langs sjøkanten og her var det alt mange fuglearter langs strendene.

Våren i mars

En liten flokk stare – letta og drog innover øya til litt lunere skogsområde. Måsen var og fann seg mat i vade-områdene. Her var også ein flokk på 3-4 hegre som flaug opp, like vare som alltid. Innerst i bukta var det ender, vanlig stokkand og ærfugl. Så var det noko svart og kvitt med sin raude lange nebb, som dukka opp i fjæra, mellom tang og tare. Ein flokk på seks Kjeld, opptatt med sitt frukostord. Kom nærmt innpå, og fekk fleire fine bilder.

Havørn

Så kom kongen sjølv seilende over tretoppene. En
havørn hadde seg en runde, for kanskje å finne en godbit og eit lett bytte. Den seilte elegante med den kraftige vinden og rødntgenfotograferte område med sitt skarpe syn. Så kom også to viper flygene innover og landet midt på våtmarken. Med sin fine topp,spankulerte dei rundt i det grønne graset.

Herdla har også to fugletårn plassert på vestsida av reservatet. Stien er lagt
slik, at du kommer nær sjøkanten og vadeområde på austsida av område. Du kommer nært innpå fuglene og de har ofte sine egne område , der du lett kan finne dei arter du leter etter. Også eit fint naturområde og fotografere i. Lyset ut mot havet, grønn skog og store flate grønne marker. Ut fjorden er det også stor trafikk av små og store båter.