Fossekall

Fossekallen (Cinclus cinclus)

Fuglen som blei valgt til norges nasjonalfugl i 1963. I størrelse ligner den på en stær. Den er kompakt bygd, med kort stjert. Brunsvart drakt med stor hvit hakelapp. Føden er vanninsekter og tilhøyrande larver, mark og små krepsdyr.
Både hann fugl og hunn fugl er like, men hunn fuglen er litt mindre. Dei bygger reir like i nærleiken av fosser og vassområde. Overbygde reir, helst i fjellsprekker, fjellhyller og nær bråket av fossen. Lyden av fossen vil overdøyve ungenes rop etter mat. Om vinteren, når vassdrag og fosser fryser til, drar den nærmere lavlandet og kysten.

Ein vinterdag i lavlandet

Denne fuglen som er tatt bilde av her, er i ein liten bekk og heilt nærmt sjøen. Vatnet var islagt, men den ca 20 meter lange bekken, ned til sjøen var åpen. Den hadde det travelt med å dykke etter mat, heilt opp til iskanten i brakkvatn. Det såg ut som det var fiskeyngel eller sildeyngel han hadde til middag.


Eg kom heilt innpå fuglen, uten å bli oppdaga. Kanskje 5 meter og bevega meg ned i terrenget på same nivå som fuglen. Det var interessant å følge med på fuglen, når ein var så nær. Dykking, hente opp yngel, spise, dykke, forflytte seg og opp på elvebredden og riste av seg vatn.

Der sto den lenge rolig og kvilte seg, før det blei ei ny arbeidsøkt.


Fossekallen ein vinterdag på Vestlandet.

2 thoughts on “Fossekall

Comments are closed.